• divadlo

    Divadlo Akadémie umení    Pravidelne organizuje divadelné predstavenia pre verejnosť. Vstup je voľný. Program divadla nájdete v menu univerzita-divadlo

  • prieskum2014

11. MEDZINÁRODNÁ TEATROLOGICKÁ KONFERENCIA

11teat konfV roku 2014 už po jedenásty raz Akadémia umení v Banskej Bystrici organizuje medzinárodnú teatrologickú konferenciu v cykle DNES A TU, ktorá je venovaná pamiatke banskobystrického rodáka, významného dramatika a teoretika a skvelého pedagóga, profesora Petra Karvaša.

Jedenásty ročník konferencie sa uskutoční 28-29.11.2014 na tému DIVADLO AKO DOKUMENT DOBY

Téma umožňuje uplatniť historický pohľad a porovnávať meniace sa postavenie divadla, divadelnej tvorby a divadelného umelca v rozličných časopriestorových súradniciach a rozličných typoch organizácie spoločnosti, ale rovnako umožňuje aj analýzu konkrétnych divadelných diel a ich spoločenskej reflexie, a generuje i možnosť teoreticky skúmať problematiku kontaktu talentovaného a vysokoškolsky pripraveného uchádzača s profesionálnou umeleckou praxou.

pdfProgram

 

Voľby do Akademického senátu AU

 
AKADEMICKÝ SENÁT
 
Akadémie umení v Banskej Bystrici
 
v y p i s u j e
 
VOĽBY do AS AU
 
na nové štvorročné funkčné obdobie,
to je do decembra 2018
 
Voľby do Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici sa podľa čl. 6. Zásad volieb do Akademického senátu Akadémie umení (ďalej len „Volebný poriadok AS AU“) uskutočnia v dňoch
 
3. - 5. decembra 2014
na Akadémii umení v Banskej Bystrici
 
Návrhy na kandidátov sa predkladajú spôsobom upraveným v čl. 9 Volebného poriadku AS AU a Harmonogramu povinností týkajúcich sa volieb do Akademického senátu AU do 26. 11. 2014, najneskôr sedem dní pred dňom konania volieb.
 
V Banskej Bystrici 28. októbra 2014
prof . Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD.,
predsedníčka Akademického senátu
Akadémie umení v Banskej Bystrici

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935