• divadlo

    Divadlo Akadémie umení    Pravidelne organizuje divadelné predstavenia pre verejnosť. Vstup je voľný. Program divadla nájdete v menu univerzita-divadlo

  • prieskum2014

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k Programovému vyhláseniu vlády SR prijaté na mimoriadnom zasadnutí konanom 20. 4. 2016 v Nitre

Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a oceňuje záujem vlády SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a vedy.

Slovenská rektorská konferencia potvrdzuje požiadavky vysokých škôl vyjadrené v Deklarácii partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2. 2016.

Slovenská rektorská konferencia žiada zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách.

Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada plnenie záväzku SR v oblasti financovania výskumu a vývoja vyplývajúceho zo stratégie Európa 2020.

Slovenská rektorská konferencia podporuje úsilie o reformu školstva, jeho lepšie financovanie a posilnenie akademického výskumu na Slovensku. Vyjadrenie názorov partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve preto považuje za oprávnené a legitímne.

Slovenská rektorská konferencia je pripravená podieľať sa na tvorbe strategických opatrení pre realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR a riešení nahromadených problémov.

V Nitre, 20. 4. 2016

stanovisko SRK

Občianske združenie Kaštieľ Radvanských 
      Cieľom združenia je propagácia a podpora obnovy a rekonštrukcie  stredovekého architektonického dedičstva - Kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici.


       Získané finančné prostriedky budú použité na zastavenie nežiadúceho procesu znehodnotenia a celkovú rekonštrukciu objektu. Kaštieľ Radvanských bude slúžiť občanom mesta a širokému okoliu ako kultúrny a spoločenský stánok s muzeálnou zbierkou bábok významného rodáka Radvane p. Anderleho.

Váš finančný príspevok venovaním 2% z odvedenej dane pomôže!

 

SK8302000000003485557459

 

Občianske združenie Kaštieľ Radvanských
Ulica Jána Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
ozkr(@)aku.sk 

plagat

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935