Udalosti

20 - 30 sep

Iron Casting Workshop IV. 2018 06:00 - 16:00 Katedra sochárstva a priestorovej tvorby

01 - 06 okt

Workshop figurálnej kresby a maľby 09:00 - 17:00 Akadémia Umení v Banskej Bystrici ( Academy of Arts, Banska Bystrica ), Banská Bystrica, Slovakia

01 - 01 okt

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019 11:00 - 13:00 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

03 - 06 okt

Bass Fest+2018, C. D. von DIttersdorf competition 2018, 08:00 - 19:00 Akadémia Umení v Banskej Bystrici ( Academy of Arts, Banska Bystrica )

Fakulty Akadémie

University Joomla and WordPress Template

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt:
Fakulty múzických umení, Fakulty výtvarných umení a Fakulty dramatických umení.

Viac informácii…