Fakulty Akadémie

University Joomla and WordPress Template

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt, z ktorých najstaršia je Fakulta múzických umení. Bola založená pri vzniku Akadémie umení v roku 1997.

Najmladšou fakultou je Fakulta Dramatických umení, ktorá bola založená v roku 1999

Viac informácii…