Udalosti

11 - 11 dec

Vianočný Kontrabasový Koncert 17:00 - 18:30 Fakulta múzických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

12 - 12 dec

Koncert Študentov Katedry Orchestrálnych Nástrojov 17:00 - 18:30 Fakulta múzických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

Fakulty Akadémie

University Joomla and WordPress Template

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt:
Fakulty múzických umení, Fakulty výtvarných umení a Fakulty dramatických umení.

Viac informácii…