Contact

Contacts

Billing information
Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 4320 111
ID: 31094970
TIN: 2021283935
TAX ID : SK2021283935
Operator

tel: +421 48 4320 111
tel: +421 48 4320 311

Communication with public tel: +421 48 4320 115
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rector’s secretary tel: +421 48 4320 120
fax: +421 48 4320 109
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vice-rectors‘ secretaries tel: +421 48 4320 115
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: +421 48 4320 126
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bursar’s secretary

tel: +421 48 4320 124
fax: +421 48 4320 122
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dormitory

tel: +421 48 4320 444
fax: +421 48 4320 445
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Academic library

tel: +421 48 4320 401
tel: +421 48 4320 402
tel: +421 48 4320 403
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Central IT helpdesk

tel: +421 48 4320 100
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Faculty of dramatic arts of the Academy of Arts, Horná ul. 95, 974 00 Banská Bystrica

Dean’s secretary
tel: +421 48 4320 305
fax: +421 48 4320 301
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Study office
tel: +421 48 4320 320
tel: +421 48 4320 319
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Faculty of performing arts of the Academy of Arts, Ul. Jána Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica

Dean’s secretary
tel: +421 48 4320 210
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Study office
tel: +421 48 4320 214
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Faculy of fine arts of the Academy of Arts, Ul. Jána Kollára 28, 974 00 Banská Bystrica

Dean’s secretary
 
tel: +421 48 4320 522
fax: +421 48 4320 520
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Study office
tel: +421 48 4320 501
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.