Erasmus+

Course Catalog 2021-2022 SK-EN

Slovenská verzia

English version

Fakulta dramatických umení

Bakalárske študijné programy v odbore Divadelné umenie

 

Magisterské študijné programy v odbore Divadelné umenie

 

Doktorandský študijný program v odbore Divadelné umenie

 

Bakalársky študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá

 

Magisterský študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá

 

Doktorandský študijný program v odbore Filmové umenie a multimédiá

Faculty of dramatic arts

Bachelor Study Programmes in Theatre Art

 

Master Study Programmes in Theatre Art

 

Doctoral Study Programme in Theatre Art

 

Bachelor Study Programme in Film Art and Multimedia

 

Master Study Programme in Film Art and Multimedia

 

Doctoral Study Programme in Film Art and Multimedia

Fakulta múzických umení

Bakalárske študijné programy v odbore Hudobné umenie

 

Magisterské študijné programy v odbore Hudobné umenie

 

Doktorandské študijné programy v odbore Hudobné umenie

Faculty of performing arts

Bachelor Study Programmes in Musical Art

 

Master Study Programmes in Musical Art

 

Doctoral Study Programmes in Musical Art

Fakulta výtvarných umení

Bakalárske študijné programy v odbore Výtvarné umenie

 

Magisterský študijný program v odbore Výtvarné umenie

 

Doktorandský študijný program v odbore Výtvarné umenie

Faculty of fine arts

Bachelor Study Programmes in Fine Art

 

Master Study Programmes in Fine Art

 

Doctoral Study Programmes in Fine Art