Kontakty

Budovy Akadémie umení

AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici

ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

ŠTUDENTSKÝ DOMOV
AKADÉMIE UMENÍ

ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Fakulta dramatických umení

Horná 95, PO BOX 275, 974 01 Banská Bystrica,

Fakulta múzických umení

ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Fakulta výtvarných umení

ul. J. Kollára 28, 974 01 Banská Bystrica