Verejná zbierka na rekonštrukciu Kaštieľa Radvanských

Verejná zbierka na rekonštrukciu Kaštieľa Radvanských

8. septembra 2016 sa uskutočnila tlačová konferencia v priestoroch Kaštieľa Radvanských za účasti lokálnych médií, zástupcov mesta a Akadémie umení s cieľom informovať verejnosť o prebiehajúcich prácach na obnove kaštieľa a spropagovať aktivity školy spojené s účasťou študentov a dobrovoľníkov počas 359. ročníka Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici.

V piatok a v sobotu naši študenti a dobrovoľníci oblečení v dobových kostýmoch s pokladničkami vyrazili do mesta. Horúce počasie urobilo síce skvelú náladu, aj raňajší rituál hradnej panej a jej poddaných počas zbierky na rektoráte. So stúpajúcou teplotou sme pociťovali v ťažkých a hrubých šatách utrpenie za dobrú vec. Sklamaním pre nás bolo veľa nevšímavcov ignorujúcich našu snahu o oslovenie. Bystričania v strednom a vyššom veku boli prajnejší, informovaní a vyjadrovali podporu a očakávanie zažiť a navštíviť obnovený kaštieľ. Vyzbierali sme 190 €. Keďže verejná zbierka pokračuje formou príspevkov na účet Občianskeho združenia Kaštieľ Radvanských, rozdávali sme aj informačné letáky. Ďalší prírastok do verejnej zbierky bol 10 € na účet OZ.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácii M-Market a Nadácii Centra pre filantropiu.

Marta Holécyová

 

Horizonty umenia 3 / Horizons of Arts 3

horizonty umeniamedzinárodná webová konferencia

(Začiatok konferencie: 15.10.2015, Ukončenie konferencie 15.11.2015)

Konferencia poskytuje priestor autorom, interpretom, teoretikom a vedcom, pedagógom, organizátorom.

Cieľom konferencie je prezentácia názorov a výsledkov umeleckej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práce v oblasti dramatického, hudobného, výtvarného, tanečného a filmového umenia.

 
Pokyny pre autorov príspevkov
Prihlásené príspevky
Pozvánka
Invitation
Prihláška
Registration_form

12. Medzinárodná teatrologická konferencia v cykle DNES A TU

cylus Banskobystrických teatrologických konferencií bude pokračovať aj v roku 2015. Streteme sa na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v dňoch 27. a 28. novembra 2015 a témou konferencie bude tentoraz

DIVADLO V OBDOBÍ HODNOTOVEJ KRÍZY.

Osobnosti ktorá sa svojimi doterajšími vystúpeniami významne zaslúžili o dobrú povesť a vedecké rénomé prestížnej medzinárodnej teatrologickej konferencie, dostávajú možnosť vystúpiť s príspevkom mapujúcim vývoj divadla v obdobiach, keď spoločnosť prekonávala a prekonáva krízu hodnôt. Vítané sú rovnako aktuálnym divadlom sa zaoberajúce príspevky, ako aj štúdie orientované na historický výskum podobných situácií v minulosti.
Chceli by sme poskytnúť väčší priestor mladej generácii divadelných tvorcov a teoretikov, preto samostatný programový blok konferencie vyčleníme pre študentov doktorandského stupňa vzdelávania v umeleckých a umenovedných študijných odboroch a na mladých odborníkov z praxe.

pdfProgram konferencie

 

Slovenská rektorská konferencia

Dňa 18. mája 2015 sme na pôde Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici privítali vzácnych hostí - p. ministra školstva Juraja Draxlera, primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska a magnificencie z celého Slovenska, ktorí počas 71. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie strávili v Banskej Bystrici 2 dni.

Akadémiu umení sme im predstavili výstavou obrazov, hudobným prednesom našich študentov a divadelným predstavením Lýsistrata poslucháčov herectva s veľkým úspechom.

DSC 4616DSC 4618foto ART 2.2015-Noskofoto ART 2.2015-rek.k.spol.foto ART 2.2015-rekt.konf

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935