Preukaz študenta

Preukaz ISIC študenta AU v dennej forme štúdia

Akadémia umení v Banskej Bystrici v súlade s §67 ods.2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,v súlade s internými predpismi AU a v spolupráci s CKM SYTS a spoločnosťou TransData vydáva Preukaz študenta (ďalej len PŠ) na báze bezkontaktnej čipovej karty Mifare DESfire ev1 8kB s vizuálom ISIC:

isic1isic2

Preukaz študenta ISIC je:

 • preukaz študenta AU - slúži na identifikáciu študenta Akadémie umení v Banskej Bystrici.
 • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Všetky potrebné informácie získate na www.isic.sk
 • má v sebe bezkontaktný čip Mifare DESfire ev1 8kB - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby amožností AU.


Funkcionality interné v rámci možností AU

 • vizuálna identifikácia na študijných oddeleniach
 • vizuálna identifikácia v Akademickej knižnici AU
 • vizuálna identifikácia pri vstupe do učební a špecializovaných pracovísk AU


Funkcionality externé mimo AU

 • len s PŠ Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje zľavnené cestovné pre študentov do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Mgr.art.) alebo najdlhšie do veku 26 rokov
 • využitie zliav v autobusovej doprave /platnosť zliav podľa prepravného poriadku spoločností/
 • po aktivovaní v Dopravnom podniku SAD Zvolen využitie ako elektronická peňaženka
 • TransData ako systémový operátor systému TransCard zverejňuje aktuálne informácie pre držiteľov PŠ prostredníctvom webového portálu www.transcard.sk
 • preukaz do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
 • elektronická vstupenka pre podujatia organizované v sieti Ticketportal

Podmienkou vydania PŠ je podanie Žiadosti o vydanie PŠ ISIC a Prihláška za člena združenia CKM SYST, súhlas so spracovaním osobných údajov pre tlač PŠ spoločnosťou TransData a.s. a zaplatenie poplatku 24 Eur za PŠ AU priamo pri fotografovaní referentkám študijných oddelení fakúlt AU.

Doktorandi dennej formy štúdia dostávajú preukaz študenta s vizualizáciou medzinárodného preukazu ISIC na základe dohody s CKM SYTS bez nároku na zľavu v doprave.

Preukaz študenta I. stupňa štúdia (Bc.) je akceptovaný aj v ďalších stupňoch štúdia (Mgr.art. a ArtD.), ak sa nemení forma štúdia. Preukaz je majetkom študenta (pri akomkoľvek ukončení štúdia preukaz zostáva študentovi).

docziadost_CKM_TransData_2016.doc

Platnosť preukazu

Pre študentov, ktorí svoj Preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC 09/2017, ktorá predĺži platnosť PŠ a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9.2017. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v akademickom roku 2016/2017.

pcjieokobcdmecop

Zaplatením členského poplatku vo výške 12Eur za licenciu ISIC vrátane poplatku za externé funkcionaliy a dopravu a vypísanie žiadosti o prolongácii PŠ sú podkladom pre elektronickú validáciu PŠ v trvaní 48 hodín. Po nalepení známky a tomto čase si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na Univerzitnom termináli v budove rektorátu AU /vo vestibule.

Zľavy na ISIC:
Od septembra 2016 získate k svojej licencii ISIC aj kupónovú knižku so zľavnenými kupónmi. Všetky informácie o produkte ISIC nájdete aj na stránkach www.isic.sk

docziadost_CKM_TransData_2016_prolongacia.doc

Strata preukazu:
Každú stratu, znefunkčnenie , odcudzenie PŠ alebo akúkoľvek ďalšiu udalosť, ktorá neumožní ďalšie použitie PŠ pre potreby držiteľa, je povinný jej držiteľ bezodkladne oznámiť na študijnom oddelení fakulty, ktorej je študentom.

docZiadost_CKM_TransData_2016_duplikat.doc

pdfPoplatky spojené s vydávaním a prolongáciou PŠ AU platné pre akademický rok 2016/2017

Informácie o poskytovaní zľavneného cestovného pre študentov VŠ v akademickom roku 2014/2015

pdfPoskytovanie zlavy cestovneho pre studentov VS 2014-2015

pdfOdporúčanie ŽSSK pre študentov pri problémoch s načítaním platnej karty

pdfVyjadrenie ZSSK k poskytovaniu bezplatného cestovného od 17.11.2014

Držitelia platných ISIC preukazov - možnosť registrácie cez internetovú stránku: https://ikvc.slovakrail.sk/zk/pages/registration.xhtml (viac info: http://www.preukazstudenta.sk/content/vyzva-zssk-o-pomoc-sucinnost-pre-ziakov-studentov)


Použitie BČK v Železničnej spoločnosti Slovensko ! Na nasledovnom linku nájdete informáciu o možnosti použitia preukazov študenta s oboma typmi čipu v ZSSK, a.s.: http://www.slovakrail.sk/index.php?id=ziaci-a-studenti

Študenti 1. ročníkov a držitelia BČK Mifare DESFire ! Na nasledovnom linku nájdete aktualizovanú informáciu o možnosti použitia preukazu študenta s čipom DESFire EV1: http://www.emcard.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=34

 

FMU

Kontaktujte nás

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Ján Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
spojovateľka: +421/48/4320 111

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
fax: +421484320109
IČO: 31094970
DIČ: 2021283935
IČ DPH: SK2021283935