FAKULTY

University Joomla and WordPress Template

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt: Fakulty múzických umení, Fakulty výtvarných umení a Fakulty dramatických umení.

Viac informácii…
 
 

Akadémia umení - Študentský domov

J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: sdomov@aku.sk
tel: +421 48 4320 445
logo art aku sk 250 141

Ubytovanie

Akadémia umení - Študentský domov
J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: sdomov@aku.sk
tel: +421 48 4320 445