UDALOSTI

12 - 12 nov

Lazariáda 17:00 - 18:00 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

16 - 16 nov

AniMAK 20:00 - 21:30 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

19 - 19 nov

Butterfly_affect 17:00 - 18:00 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

FAKULTY

University Joomla and WordPress Template

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt: Fakulty múzických umení, Fakulty výtvarných umení a Fakulty dramatických umení.

Viac informácii…
 
 

Akadémia umení - Študentský domov

J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: sdomov@aku.sk
tel: +421 48 4320 445