Udalosti

19 - 22 mar

Nebožka svokra - premiéra 18:30 - 20:00 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

20 - 20 mar

Nebožka svokra - repríza 18:30 - 20:00 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

26 - 28 mar

Majstrovské vokálne a orchestrálne interpretačné kurzy 09:00 - 17:00 Fakulta múzických umení - Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

Fakulty Akadémie

asd

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt:
Fakulty múzických umení, Fakulty výtvarných umení a Fakulty dramatických umení.

Viac informácii…