UDALOSTI

20 - 20 feb

Koncert Michaela Šebestová a Miroslav Dvorský 17:00 - 18:30 Robotnícky Dom, Banská Bystrica, Slovakia

20 - 20 feb

Dom, kde sa to robí dobre 18:30 - 20:00 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

26 - 26 feb

Dom, kde sa to robí dobre 18:30 - 20:00 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

27 - 27 feb

Koncert - Štefan Kocán a Otokar Klein 17:00 - 18:30 Robotnícky Dom, Banská Bystrica, Slovakia

05 - 06 mar

Workshop telovej performance 10:00 - 20:00 Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Slovakia

FAKULTY

University Joomla and WordPress Template

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt: Fakulty múzických umení, Fakulty výtvarných umení a Fakulty dramatických umení.

Viac informácii…
 
 

Akadémia umení - Študentský domov

J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: sdomov@aku.sk
tel: +421 48 4320 445