Akademické a samosprávne orgány

Akademický senát

Personálne zloženie Akademického senátu AU

 
Orgány Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici
 Predseda:    
 Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.
 
 Podpredseda zamestnaneckej časti:  
 Bc. Igor Naňo  
   
Podpredsedníčka študentskej časti:  
Simona Višňáková  FDU
   
 Tajomníčka:  
 Ing. Miriama Ďurianová  
   
Členovia zamestnaneckej časti: Členovia študentskej časti: 
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., FMU  Bc. Peter Dekrét, FMU 
Alena Strmeňová, FMU  Natália Perďochová, FMU 
prof. Mgr. art. Mária Tomanová,  ArtD., FMU  Bc. Matúš Polonec, FVU 
Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU  Tomáš Varadzyn, FVU 
Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD., FVU  Simona Višňáková, FDU 
doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., FVU  Jakub Petrík,FDU 
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.,FDU   
Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD.,FDU   
Mgr. art. Ivan Kršiak, ArtD.,FDU   
Ing. Miriama Ďurianová, rektorát   
Bc. Igor Naňo, rektorát   
Mgr. Natália Oľhová, akademická knižnica   

Dokumenty

 
Dokumenty akademického senátu
 
 
Správa o činnosti AS AU
 
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov
 

Voľby zástupcu študentskej časti Akademickej obce do SRVŠ

pdf→ Návrh na kandidáta SRVŠ
pdf→ Vyhlásenie voľby zástupcu študentskej časti

Vyhlásenie voľby kandidáta/kandidátky na rektora/rektorku AU BB

→ Vyhlásenie voľby kandidáta/kandidátky na rektora/rektorku Akadémie umení v Banskej Bystrici
→ Announcement of the election of a candidate for the position of Rector of the Academy of Arts in Banska Bystrica
→ Súhlas dotknutej osoby
→ Zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici