Akademické a samosprávne orgány

Akademický senát

Personálne zloženie Akademického senátu AU

 
Predseda prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD
Popredseda  zamestnanecká časť Mgr. art. Patrik Ševčík ArtD
Podpredseda študentská časť Bc. Peter Magurský
   
Členovia zamestnanecká časť
Mgr. Martin Palúch, PhD., FDU
  PhDr. Elena Knopová, PhD., FDU
  doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., FMU
  doc. Štefan Balász, ArtD., akad. mal. FVU
  Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., FMU
  Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., FVU
  Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., FDU
  Ing. Miriama Ďurianová, rektorát
  Ing. Ivana Badinská, akademická knižnica
   
Členovia študentská časť Terézia Mindošová, FDU
  Simona Vargová, FVU
  Eva Töroková, FVU
  Mgr. art. Andrea Kirschová, FMU
  Bc. Alžbeta Serdelová, FMU
   
Tajomníčka Ing. Miriama Ďurianová

Dokumenty

 
Dokumenty akademického senátu
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
Uznesenia zo zasadnutia
 
Správa o činnosti AS AU