Akreditačná rada

Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici

Štatút Akreditačnej rady AU

Akreditačná rada Akadémie umení v Banskej Bystrici je najzásadnejšou štruktúrou vnútorného systému kvality, ktorá objektívne posudzuje kvalitu činnosti akadémie umení. Táto rada je najvyšším rozhodovacím orgánom akadémie umení v oblasti inštitucionálnej akreditácie, ktorá svojou činnosťou garantuje, podporuje a rozvíja kvalitu vysokoškolského vzdelávania, kvalitu tvorivej činnosti a ďalšej súvisiacej činnosti na všetkých organizačných súčastiach akadémie umení. Má 23 členov, ktorí zastupujú pohľad umeleckej praxe, interné akademické prostredie, študentov, alebo plnia špecifické úlohy spojené s činnosťou rady, koordináciou, aktualizáciou a kontrolou procesov realizovaných
v rámci celej organizácie. Z hľadiska objektívneho a nezávislého posúdenia v rade pôsobí 12 členov z externého prostredia, 4 študenti a 4 pedagógovia z akadémie umení, tajomník rady, kontrolór vnútorných procesov a rektor. Akreditačná rada sa vnútorne člení a interne rokuje vo vymedzených otázkach v štyroch odborných paneloch (hudobné, dramatické, filmové umenie a multimédia a výtvarné umenie).

pdfŠtatút Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.pdf
pdfŠtatút Akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici → Dodatok č. 1.

Predpisy a dokumenty AR AU

pdfMetodické usmernenie k zosúlaďovaniu študijných programov
pdfMetodické usmernenie pre členov AR AU BB pri vyhodnocovaní štandardov a vypracovaní hodnotiacej správy 
pdfMetodické usmernenie na hodnotenie tvorivej činnosti
pdfVnútorný systém zabezpečovania kvality AU BB
 → Dodatok č. 1/2022 k Vnútornému systém zabezpečovania kvalityZloženie Akreditačnej rady AUZápisnice a uznesenia AR AU BB

sipka Zápisnica zo zasadnutia AR AU BB zo 4.4.2022
sipka Zápisnica zo zasadnutia AR AU BB zo 4.5.2022
sipka Zápisnica zo zasadnutia AR AU BB zo 30.11.2022
sipka Súpis uznesení AR AU BB z 30.11.2022

Odborné panely

     
sipka  Odborný panel dramatické umenie  pdfZápisnica zo 19.5.2022
pdfZápisnica zo 1.6.2022
pdfZápisnica zo 7.6.2022
pdfZápisnica zo 12.7.2022
pdfZápisnica zo 9.8.2022
pdfZápisnica zo 23.11.2022
sipka Odborný panel filmové umenie a multimédiá pdfZápisnica zo 17.5.2022
pdfZápisnica zo 26.5.2022
pdfZápisnica zo 31.5.2022
pdfZápisnica zo 30.6.2022
pdfZápisnica zo 1.8.2022
pdfZápisnica zo 15.8.2022
sipka Odborný panel hudobné umenie  pdfZápisnica zo 10.5.2022
pdfZápisnica zo 18.5.2022
pdfZápisnica zo 24.5.2022
pdfZápisnica zo 7.6.2022
pdfZápisnica zo 8.6.2022
pdfZápisnica zo 20.6.2022
pdfZápisnica zo 27.7.2022
pdfZápisnica zo 27.7.2022
sipka Odborný panel výtvarné umenie  pdfZápisnica zo 16.5.2022
pdfZápisnica zo 20.5.2022
pdfZápisnica zo 27.5.2022
pdfZápisnica zo 2.6.2022
pdfZápisnica zo 27.6.2022
pdfZápisnica zo 7.7.2022
pdfZápisnica zo 10.8.2022
pdfZápisnica zo 27.11.2022

Správy o činnosti

 pdfSpráva o činnosti Akreditačnej rady 2022