Artwe[BB]ox

Canzone neosolium

Miešaný spevácky zbor Canzona Neosolium vznikol v decembri 1990 ako záujmové umelecké združenie, ktorého zakladateľmi boli vtedajší redaktor Slovenského rozhlasu Ľuboš Krno, riaditeľ divadla prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi a dramaturgička opery PhDr. Mária Glocková, PhD.. Nevyhnutná personálna výmena transformovala zbor (2003) na koncertné aj študijné zborové teleso, ktoré viedol vtedajší dekan FMU prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi . Zbor počas svojej 24-ročnej existencie vystupoval doma aj v zahraničí (Maďarsko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Rumunsko, Rakúsko, Bulharsko, Poľsko, Česko, Slovinsko, Chorvátsko, Litva a Srbsko).

V súčasnosti je dirigentom a umeleckým vedúcim zboru Canzona Neosolium  prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.. Doterajším výrazným úspechom zboru bolo vystúpenie v medzinárodnom projekte 1000 voices for peace, ktorý sa konal v Bruseli v novembri 2014 a bol venovaný 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny. Za účasti 35 zborov z celého sveta premiérove odznela kompozícia Krzysztofa Pendereckého Oratórium za mierZbor vystúpil aj na samostatnom koncerte v meste Waregem, kde odzneli o. i. aj diela pedagógov FMU prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho Mgr. et Mgr. art. Petra Špiláka, PhD., ArtD..

            Od akademického roka 2016/2017 existuje už aj samostatná dievčenská zložka zboru Canzona Woman choir, ktorá sa úspešne predstavila prvý raz na Medzinárodnej súťaži vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2017. Vo svojej kategórii táto ženská časť zboru získala zlaté pásmo, cenu hudobného odboru Matice Slovenskej za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu, ako aj cenu primátora mesta Banská Bystrica za najlepší slovenský spevácky zbor festivalu Akademická Banská  Bystrica 2017. 

V roku 2019 sa spevácky zbor Canzona Neosolium zúčastnil  33. ročníka medzinárodnej súťaže Praga Cantat, kde sa pod vedením dirigenta prof. Štefana Sedlického, ArtD. umiestnil v zlatom pásme v kategórii miešaných zborov a navyše získal špeciálnu cenu za dramaturgiu súťažného vystúpenia. 

Spevácky zbor Canzona Neosolium pravidelne participuje na Medzinárodnej súťaži v zborovom dirigovaní, taktiež na kurzoch pre dirigentov, či ďalších podujatiach Katedry kompozície a dirigovania zboru.