Akademická knižnica

Cenník služieb knižnice

Poplatok za registráciu používateľa (kat. B,C): 2,00 €

Prolongácia preukazu na ďalší rok: 1,00 €

Poplatok za registráciu používateľa so špecifickými potrebami: zdarma

Jednorázový poplatok za služby pre neregistrovaného používateľa: 1,00 €

CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB

  • Kopírovanie A4 – jednostranne: 0,07 €
  • Kopírovanie A4 – obojstranne: 0,10 €
  • Tlač dokumentov A4/1 str.: 0,07 €
  • Laminovanie A4/1str.: 1,00€
  • Viazanie A4-hrebeňová väzba: 1,00€

SANKČNÉ POPLATKY

  • Strata preukazu/vystavenie nového preukazu: 2,00 €
  • Prekročenie výpožičnej lehoty za každý deň omeškania: 0,03 €
  • Poškodenie brožovanej publikácie: 4,00 €
  • Poškodenie publikácie v pevnej väzbe: 5,00€

Poškodenie a strata knižničného dokumentu sa posudzuje individuálne podľa rozsahu a závažnosti spôsobenej škody