Akademické a samosprávne orgány

Disciplinárna komisia pre študentov AU

Funkčné obdobie od 17. mája 2023 do  16. mája 2027.

Funkčné obdobie od 17. mája 2023 do  16. mája 2027.

Členovia

Zástupcovia akademickej obce Fakulta  
doc. PaedDr. Mária Strenáčiková, PhD.  FMU → predsedníčka 
 PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.  FDU  
 doc. Milan Hnat, akad. maliar, ArtD. FVU   
     
 Zástupcovia študenstva    
 Júlia Micíková → ŠP Herectvo, Bc. stupeň, 2. ročník FDU  
 Lenka Gedeonová → ŠP IU, Bc. stupeň, 1. ročník FMU  
Bc. Matúš Polonec → ŠP VVU, Mgr. stupeň, 1. ročník   FVU  

 

Disciplinárny poriadok pre študentov

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie