Akademická knižnica

Elektronické informačné zdroje

Centrálny vstup do externých databáz je možný len z priestorov Akademickej knižnice AU.

Pre prechod kniknite na príslušný odkaz:

Voľne prístupné EIZ

scienta

gale logo200px

ebsco

springerlink