Zahraničné mobility

Dokumenty a tlačivá ERASMUS+

Dokumenty pre akademický rok 2018/2019

Mobilita študentov - štúdium  

Mobilita študentov a čerstvých absolventov - pracovná stáž

Mobilita pracovníkov vysokých škôl - výučba učiteľa

Mobilita pracovníkov vysokých škôl - školenia pracovníkov