Zahraničné mobility

COVID-19 Mobility Erasmus+ 2020/2021

Pravidlá k plánovaniu a realizovaniu vysokoškolských mobilít v akademickom roku 2020/2021

1. Ak už účastník vycestoval na mobilitu (štandardná fyzická mobilita):

a) Ak sa účastník rozhodne ostať v cieľovej krajine, má naďalej nárok na individuálnu podporu.

b) Ak mobilita študenta bola plánovaná ako fyzická a až v jej priebehu bol študent nútený vrátiť sa domov z dôvodu Covid-19 (napr. lockdown krajiny) a mobilita zároveň pokračuje virtuálnou formou, mobilita sa považuje za prípad vyššej moci a študent má nárok na grant aj za virtuálnu časť mobility ( podobne, ako tomu bolo na jar 2020). Pre tento prípad je potrebné zabezpečiť si doklady, ktoré tento stav potvrdia.

2. V prípade, že účastník na mobilitu nevycestoval (zmena fyzickej mobility na virtuálnu, červená krajina/región, uzavretie krajiny), účastník má nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na základe uplatnenia vyššej moci.

 

Kontakty na koordinátorov Erasmus+ na AU

Možnosti - postupy mobilít 20-21

Erasmus+ pokračuje aj 2020-2021