Zahraničné mobility

Katalóg kurzov / Courses catalog / 2023-2024 / SK-EN

Slovenská verzia

English version

Fakulta dramatických umení

Bakalárske študijné programy v odbore Umenie so zameraním na divadelné umenie

 

Magisterský študijný program v odbore Umenie so zameraním na divadelné umenie

 

Doktorandský študijný program v odbore Umenie so zameraním na divadelné umenie

 

Bakalársky študijný program v odbore Umenie so zameraním na filmové umenie a multimédiá

 

Magisterský študijný program v odbore Umenie so zameraním na filmové umenie a multimédiá

 

Doktorandský študijný program v odbore Umenie so zameraním na filmové umenie a multimédiá

Faculty of dramatic arts

Bachelor Study Programmes  in Art with a focus on Theatre Arts

 

Master Study Programme in Art with a focus on Theatre Arts

 

Doctoral Study Programme in Art with a focus on Theatre Arts

 

Bachelor Study Programme in Art with a focus on Film Art and Multimedia

 

Master Study Programme in Art with a focus on Film Art and Multimedia

 

Doctoral Study Programme in Art with a focus on Film Art and Multimedia

Fakulta múzických umení

Bakalárske študijné programy v odbore Hudobné umenie

 

Magisterské študijné programy v odbore Hudobné umenie

 

Doktorandské študijné programy v odbore Hudobné umenie

Faculty of performing arts

Bachelor Study Programmes in Musical Art

 

Master Study Programmes in Musical Art

 

Doctoral Study Programmes in Musical Art

Fakulta výtvarných umení

Bakalárske študijné programy v odbore Výtvarné umenie

 

Magisterský študijný program v odbore Výtvarné umenie

 

Doktorandský študijný program v odbore Výtvarné umenie

Faculty of fine arts

Bachelor Study Programmes in Fine Art

 

Master Study Programmes in Fine Art

 

Doctoral Study Programmes in Fine Art