Zahraničné mobility

Kontakty na zahraničné oddelenia Akadémie umení v Banskej Bystrici

Inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+

doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
tel: +421 48 4320 204
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrácia študentských mobilít

Ing. Marta Bakaljarová
tel: +421 48 4320 126
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Administrácia učiteľských mobilít

Bc. Jana Majerová
tel: +421 48 4320 210
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fakulta dramatických umení:

Fakultný koordinátor programu Erasmus+

Mgr. art. Veronika Hollá
tel: +421 48 4320 305
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PhDr. Silvia Kováčiková, ArtD.
tel: +421 48 4320 304
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fakulta muzických umení:

Fakultný koordinátor programu Erasmus+

Mgr. Katarína Stareková
tel.: +421 48 4320 444, +421 903 163 639
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť, rozvoj, zahraničné styky/koordinátor učiteľských mobilít na fakulte

Mgr. et. Mgr. art Peter Špilák, PhD.
tel: +421 48 4320 216
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fakulta výtvarných umení:

Fakultný koordinátor programu Erasmus+

Mgr. Roman Schwartz
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 48 4320 508

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť

Milan Hnat, ArtD. akad. mal.
tel: +421 48 4320 509
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.