Zahraničné mobility

Mobility mimo program Erasmus+

Okrem mobilitného programu Erasmus+ môžu študenti využívať aj mnohé ďalšie možnosti štúdia v zahraničí v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít.
Bližšie aktuálne informácie naSAIA - Slovenská akademická informočná agentúra