Zahraničné mobility

Mobility mimo program Erasmus+

Okrem mobilitného programu Erasmus+ môžu študenti využívať aj mnohé ďalšie možnosti štúdia v zahraničí.

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2022/2023. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2022 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2022/2023. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk

pdfInformácie o Národnom štipendijnom programe .pdf
pdfLeták Národného štipendijného programu .pdf

Užitočné odkazy:
SAIA - Slovenská akademická informočná agentúra