Zahraničné mobility

Mobility mimo program Erasmus+

Okrem mobilitného programu Erasmus+ môžu študenti využívať aj mnohé ďalšie možnosti štúdia v zahraničí.

Užitočné odkazy

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra

Bulletin SAIA 2/2021 si môžete prečítať/stiahnuť na:


https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/

Témou čísla sú Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA), na čo sa predbežne pripraviť v období rokov 2021 – 2027.

 

V bulletine prinášame aj informácie o štipendiách a grantoch, ktoré majú uzávierka v najbližších mesiacoch. Predstavujeme aj nový projekt UniWeliS – podpora internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným akademickým pracovníkom.

 

Bulletin SAIA je vo formáte PDF (na prehliadanie musíte mať nainštalovaný vhodný prehliadač, napr. Adobe Reader – http://get.adobe.com/reader/).