Zahraničné mobility

Medziinštitucionálne zmluvy (Inter Institutional Agreement - IIA)

Mobilita študentov za účelom štúdia a mobilita zamestnancov za účelom výučby sa organizuje na základe medziinštitucionálnych zmlúv o mobilite študentov a učiteľov, ktoré sa uzatvárajú na úrovni rektorátu AU.

Medziinštitucionálne zmluvy o mobilite študentov a učiteľov sa môžu uzatvárať s univerzitami programových krajín:

  • Členské štáty EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, , Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia)
  • Krajiny EHP/ EZVO/ Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
  • Kandidátske krajiny (Turecko, Severné Macedónsko)
  • Pre akademický rok 2021/2022 sú všetky Inter - interinštitucionálne zmluvy automaticky predĺžené

BREXIT

Aktuálne informácie z Národnej agentúry s plánovaním a realizáciou mobilít vysokoškolských študentov a zamestnancov VŠ do Spojeného kráľovstva: na https://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=5020