Akademické a samosprávne orgány

Kolégium rektora AU

 • prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI, rektor
 • doc. Igor BENCA, akademický maliar , prorektor
 • doc. Mgr. art. Dušan JARJABEK, prorektor
 • doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., prorektor
 • doc. MgA. Jana ŠKVARKOVÁ, ArtD., prorektorka
 • doc. Juraj SAPARA, akad. sochár, dekan FVU
 • doc. Mgr. art. Mária STRENÁČIKOVÁ, CSc., dekanka FMU
 • doc. PhDr. PaedDr. Karol ORBAN, PhD. , dekan FDU
 • Ing. Petra VIRÁGOVÁ, kvestorka
 • prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD. predsedníčka AS AU
 • Ing. Danica ŠIMKOVÁ
 • Zuzana BEDECSOVÁ