Akademická knižnica

Oznamy akademickej knižnice

Akademická knižnica AU BB v spolupráci s vydavateľstvom Bloomsbury Academic pre Vás zabezpečila bezplatný mesačný prístup do databázy DRAMA ONLINE v termíne od 1.5.2022-31.5.2022. Vstup do databázy je možný v rámci celej AU 
→ Databáza DRAMA ONLINE
→ Tutoriál 
→ Leták

dramaonline facebook banner