Akademické a samosprávne orgány

Rektor a prorektori

Rektor

  • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

Prorektori

  • PaedDr. Peter Vítko - prorektor pre vzdelávaciu činnosť a kvalitu Akadémie umení v Banskej Bystrici, zástupca štatutárneho orgánu Akadémie umení v Banskej Bystrici,
  • doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. - prorektor pre umenie, tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie Akadémie umení v Banskej Bystrici
  • Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. - prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení v Banskej Bystrici
  • Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. - prorektor pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu Akadémie umení v Banskej Bystrici

Kvestor

  • Ing. Petra Virágová