Akademické a samosprávne orgány

Rektor a prorektori

Rektor

  • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

Prorektori

  • doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. - prorektorka pre oblasť umenia, zahraničné vzťahy a edičnú činnosť AU
  • PaedDr. Peter Vítko - prorektor pre vzdelávaciu činnosť AU
  • doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. - prorektor pre rozvoj, investičnú a projektovú činnosť AU
  • doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek - prorektor pre vonkajšie vzťahy, kariérny rast a marketing AU

Kvestor

  • Ing. Petra Virágová