Akademické a samosprávne orgány

Správna rada AU

Personálne zloženie Správnej rady AU

 
Členovia navrhnutí ministrom školstva doc. Ing. Mária SEKOVÁ, PhD. – predsedníčka SR AU
  Ing. Marek PLANIETA – podpredseda SR AU
  Ing. Janka BENČOVÁ
  prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc.
  Mgr. Jozef MACULÁK
  Tibor ŠRAMČÍK
   
Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy MUDr. Ján NOSKO
  PhDr. Rudolf HROMADA
  Ing. Ján LUNTER
  Ing. Janka RAFFAJOVÁ
  Ing. Dominik BELKO
  Juraj TURČAN
   
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu Ing. Danica ŠIMKOVÁ

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu Bc. Peter MAGURSKÝ
Tajomníčka SR AU Bc. Jana MAJEROVÁ (tel. kontakt: 048/4320 210, 0915/939011)

Dokumenty

 
Dokumenty Správnej rady AU
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
Podnety a stanoviská
 
Správy o činnosti