Akademické a samosprávne orgány

Správna rada AU

Personálne zloženie Správnej rady AU

 
Členovia vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Petra FORNAYOVÁ 
  Mgr. et Mgr. Róbert KARUL, PhD.
   
Členovia zvolení Akademickým senátom Akadémie umení v Banskej Bystrici Mgr. Nina VRBANOVÁ, PhD.
  Ing. Ladislav SEDMÁK
   
Člen zvolený členmi Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici Mgr. Diana Javorčíková
Tajomníčka SR AU Bc. Jana MAJEROVÁ (tel. kontakt: 048/4320 120, 0915/939011)

Dokumenty

 
Dokumenty Správnej rady AU
 
Podnety a stanoviská