Akademické a samosprávne orgány

Správna rada AU

Personálne zloženie Správnej rady AU

 
Členovia navrhnutí ministrom školstva Mgr. Nadežda BABIAKOVÁ
  prof. PhDr. Karol HORÁK, CSc.
  Mgr. Jozef MACULÁK
  Mgr. Anna MIKLOVIČOVÁ
  PhDr. Jaroslav REZNÍK
 
   
Členovia navrhnutí rektorom vysokej školy MUDr. Ján NOSKO
  PhDr. Rudolf HROMADA
  Ing. Ján LUNTER
  Ing. Janka RAFFAJOVÁ
  Ing. Dominik BELKO
  Juraj TURČAN
   
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu Ing. Danica ŠIMKOVÁ

Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu Timea MINÁRIKOVÁ
Tajomníčka SR AU Bc. Jana MAJEROVÁ (tel. kontakt: 048/4320 120, 0915/939011)

Dokumenty

 
Dokumenty Správnej rady AU
 
Zápisnice zo zasadnutia
 
Podnety a stanoviská
 
Správy o činnosti