Štúdium

PREDNÁŠKY ELEKTRONICKOU FORMOU HISTÓRIA

Fakulta Ročník Čas Pedagóg Téma Link na
pripojenie sa
15.05.2020 PIATOK
           
14.05.2020 ŠTVRTOK
           
FMU Mgr. 13.00 Račič Derner Hodnotenie  
13.05.2020 STREDA       
FDU 1Bc 09.00-10.00 Martin Timko Henrik Ibsen, August Strindberg  
FDU  2Bc 10.20-12.00 Martin Timko Veľké režisérske osobnosti 2.polovice 20. storočia/Česká divadelná avantgarda  
FDU  1Mgr 13.00-14.00 Martin Timko Divadelná antoropológia Eugenia Barbu  
FMU  Bc. 13.00 Račič Derner Hodnotenie  
12.05.2020 UTOROK       
FMU  Mgr. 13.00 Račič Derner Tvorba nahrávky  
11.05.2020 PONDELOK       
FMU  Bc. 13.00 Račić Derner Tvorba nahrávky

 

Fakulta Ročník Čas Pedagóg Téma
08.05.2020 PIATOK
        Deň víťazstva nad fašizmom
07.05.2020 ŠTVRTOK
FMU   11.00 Anna Palúchová Kompozícia, Inštrumentácia
FMU Mgr. 13.00 Račič Derner Práca s hudobným podkladom
06.05.2020 STREDA       
FMU   12.00 Anna Palúchová Kompozícia, Inštrumentácia
FMU   13.00 Anna Palúchová Inštrumentácia, Základy práce s notačnými programami
FMU  Bc. 13.00 Račič Derner Práca s hudobným podkladom
05.05.2020 UTOROK       
FMU  Mgr. 13.00 Račič Derner Práca s hudobným podkladom
04.05.2020 PONDELOK       
FMU  Bc. 13.00 Račić Derner Práca s hudobným podkladom
FDU 1Bc. 15.30-16.30 Martin Timko Vývin ruského divadla a drámy
FDU 2Bc. 16.40-17.50 Martin Timko Veľké režisérske osobnosti 2.polovice 20.storočia Nadbábka E.G Craiga
FDU  Mgr. 18.00-19.00 Martin Timko Divadelník Jean-Louis Barrault
Fakulta Ročník Čas Pedagóg Téma
01.05.2020 PIATOK
        Štátny sviatok 
30.04.2020 ŠTVRTOK
FMU  Mgr.  13:00  Račić Derner  Práca s hud. podkladom
FVU 3.r. / Bc. 11:30 - 12:30 Stanislav Brna Moderna na Slovensku
FVU 2.r. / Bc. 10:30 - 11:30 Stanislav Brna Postimpresionizmus - Cézanne
FVU 1.r. / Bc. 09:00 - 10:30 Stanislav Brna Gotické sochárstvo
29.04.2020 STREDA       
FDU 1.r. / Mgr. 13:15 - 14:15 Martin Timko Bob Wilson
FMU Bc. 13:00 Račić Derner Práca s hud. podkladom
FDU 2.r. / Bc.

11:30 - 12:30

Martin Timko Bob Wilson/ Vachtangov a Tairov
FDU 1.r. / Bc. 10:00 - 11:00 Martin Timko William Shakespeare a jeho dielo
FMU   09:30 - 12:00 Peter Špilák Kompozícia
28.04.2020 UTOROK       
FDU 2.r. / Mgr. 13:30 - 14:35 Martin Timko Peter Brook
FMU Mgr. 13:00 Račić Derner Práca s hud. podkladom
FDU 3.r. / Bc. 10:00 - 11:30 Martin Timko Štátnicové otázky/Peter Brook
FVU 3.r. / Bc. 11:00 - 12:30 Stanislav Brna Solitéri umenia 1. pol. 20. stor. na Slovensku
FDU 1.r. / Bc. 09:30 Barbora Španíková Rečová kultúra
FVU 1.r. / Bc. 09:00 - 11:00 Stanislav Brna Gotická maľba
FDU 1.r. / Bc. 08:00 - 11:30 Barbora Španíková diplomové/ bakalár.
27.04.2020 PONDELOK       
FMU Bc. 13:00 Račić Derner Práca s hud. podkladom
FDU  1.r. / Bc 13:00 - 14:30  Mischura, Jekkel Self-tape konzultácie

 

Fakulta Ročník Čas Pedagóg Téma
24.04.2020 PIATOK
FDU/KDT 1.r. / Bc.  14:00-15:30  Peter Neštepný Základy techniky (Televízna technika) II 
FDU/KDT 2.r. / Bc 11:30-13:00 Peter Neštepný Základy techniky (Zvuková technika) IV
FMU   11:00 - 13:00 Peter Špilák Kompozícia - skladatelia
23.04.2020 ŠTVRTOK
FDU 1.r. / Mgr. 15:30 - 16:30 Martin Timko Jacques Lecoq
FMU  Mgr.  13:00  Račić Derner  Príprava na skúšku 
FMU   10:00 Anna Paluchová Základy kompozície a práce s notačnými programami
22.04.2020 STREDA       
FDU 3.r. / Bc. 18:00 - 19:00 Martin Timko Opakovanie tém k štátnicovým otázkam/ francúzska divadelná avantgarda
FDU 3.r. / Bc.

16:30 - 17:45

Martin Timko Tvorca Peter Brook / Vachtangov
FDU 1.r. / Bc. 15:30 - 16:30 Martin Timko Univerzitní duchovia a Shakespeare
FMU   Bc. 13:00  Račić Derner  Príprava na skúšku 
FMU   11:00 Anna Paluchová Inštrumentácia, Základy práce s notačnými programami
21.04.2020 UTOROK       
FMU  Mgr. 13:00  Račić Derner Príprava na skúšku
FDU   10:00 Anna Paluchová Kompozícia,Inštrumentácia
FDU 1.r. / Bc. 09:00-10:00 Barbora Španíková Technika Hlasu
20.04.2020 PONDELOK       
FMU  Bc. 13:00  Račić Derner Príprava na skúšku
FDU/KDT 2.r. / Bc 12:00-13:00 Peter Neštepný Základy techniky (Zvuková technika) IV
FDU/KDT 1.r. / Bc 10:00-11:30 Peter Neštepný Základy techniky (Televízna technika) II

 

Fakulta Ročník Čas Pedagóg Téma
10.04.2020 PIATOK
        Veľký piatok - deň pracovného pokoja
09.04.2020 ŠTVRTOK
FMU 3.r./Bc. 13:00 - Klaudia Račić Derner spev
Technické cvičenia
FDU 2.r. / Bc. 11:00 - 12:00 Barbora Španíková Technika hlasu
FDU 1.r. / Bc. 10:00 - 11:00 Barbora Španíková Technika hlasu
FMU   09:00 - 10:00 Peter Špilák Kompozícia
08.04.2020 STREDA       
FDU 1.r. / Mgr. 18:00 – 19:00 Martin Timko Brechtovo spochybnenie samozrejmosti
FDU 3.r. / Bc. 16:30 - 17:45 Martin Timko Opakovanie z dejín svetového divadla/Systém Stanislavského + Vachtangov
FMU 2-3.r. / Bc. 13:00 Klaudia Račić Derner Repertoár
FMU 2.r. / Bc. 11:30 Anna Paluchová Kompozícia, Inštrumentácia
FMU   09:00 - 11:00 Ján Králik Kompozičné techniky
07.04.2020 UTOROK       
FDU 2.r. / Bc. 17:30 - 19:00 Martin Timko Bertold Brecht a epické divadlo/ Mejercholdova biomechanika
FDU 1.r. / Bc. 16:30 - 17:30 Martin Timko Španielske divadlo zlatého veku
FMU 1.r. / Bc.
1.r. / Mgr.
13:00 Klaudia Račić Derner Príprava repertoáru
06.04.2020 PONDELOK       
FDU 1.r. / Bc. 13:00 – 14:30 Mischura, Jekkel herci
Self-tape konzultácie
FMU 1-2.r. / Bc. 13:00 Klaudia Račić Derner spev
Technická príprava
FVU 3.r. / Bc. 13:00 Stanislav Brna Dejiny umenia - Moderna na Slovensku - Generácia 1909
FVU 2.r. / Bc. 11:00 Stanislav Brna Dejiny umenia - skupina Nabis a solitéri umenia 19. stor.
FVU 1.r. / Bc. 09:00 Stanislav Brna Dejiny umenia - Gotická architektúra v strednej Európe

 

Fakulta Ročník Čas Pedagóg Téma
03.04.2020 PIATOK
FDU 2.r./ Mgr. 14:30 - 16:00 Žofia Bosáková Film teória IV
FDU 1.r./ Bc. 13:00 - 14:00 Žofia Bosáková Úvod do doku filmu
FMU 2.r./ Bc. 11:00 - 12:00 Anna Palúchová kompozícia
FDU 1.r./ Mgr. 10:30 - 12:00 Žofia Bosáková Film teória II
FMU 1.r./Bc. 10:00 - 12:00 Peter Špilák Kompozícia
02.04.2020 ŠTVRTOK
FDU 1.r. / Bc. 13:00 - 14:30 Mischura a Jekkel herci
Self-tape konzultácie
FMU 1.r./Bc. 13:00 - Klaudia Račić Derner spev
technická príprava
FDU 2.r. / Bc. 11:00 - 12:00 Barbora Španíková Technika hlasu
FDU 1.r. / Mgr.
3.r. / Bc.
10:00 - 12:00 Martin Timko herectvo a réžia a dramaturgia
Herecké techniky- Mejercholdova biomechanika/konzultácia bakalárskej práce s M. Jajcinovou
FDU 1.r. / Bc. 10:00 - 11:00 Barbora Španíková Technika hlasu
01.04.2020 STREDA       
FDU 2.r./ Mgr. 17:30 - 19:00 Martin Timko herectvo
Goldoniho Sluha dvoch pánov, preberanie jednotlivých tém k štátnicovým otázkam
FDU 3.r. / Bc. 13:30 - 15:00 Martin Timko herectvo
Herecké techniky – od futurizmu k dadaizmu; opakovanie – sumarizácia z dejín divadla – slovenské profesionálne divadlo v 70. a 80. rokoch 20. storočia
FMU 3.r. / Bc. 13:00 Klaudia Račić Derner Bakalársky koncert
FDU 1.r. / Bc. 12:30 - 13:30 Martin Timko dramaturgia a réžia
Carlo Goldoni: Sluha dvoch pánov, Shakespeare: Henrich IV., analýza videnej inscenácie, prednáška z dejín svetového divadla – divadlo vo Francúzsku, francúzsky romantizmus a preromantizmus – Hugo, Musset, Vigni, Marivaux
FDU  2.r / Bc.  10:30 - 12:00 Martin Timko herectvo, dramaturgia réžia
Goldoniho: Sluha dvoch pánov, analýza inscenácie, Dejiny svetového divadla – Existicionalizmus, absurdná dráma a divadlo Od futurizmu k dadaizmu – herec bez vnútra
FMU   09:00 - 11:00 Ján Králik Kompozičné techniky
31.03.2020 UTOROK       
FMU 2.r. / Bc. 13:00 Klaudia Račić Derner Technická príprava
FDU Bc. a Mgr. 10:30 - 12:00 Barbora Španíková Konzultácie ZP
FDU 1.r. / Bc. 09:00 - 10:00 Barbora Španíková Rečová kultúra a kom.
30.03.2020 PONDELOK       
FVU 3.r. / Bc. 14:00 - 15:30 Stanislav Brna Umenie moderny na Slovensku - Košická moderna
FMU 1.r. / Bc. 13:00 Klaudia Račić Derner Technické cvičenia
FVU 2.r. / Bc. 10:45 - 13:15 Stanislav Brna Estetika - Sigmund Freud
Umenie 19. stor. - Cézanne a protokubizmus
FVU 1.r. / Bc. 09:00 - 10:30 Stanislav Brna Umenie stredoveku - Gotické umenie - architektúry
Pedagóg Ročník Dátum Hodina   Téma
p. Timko FDU 27.3.2020 17:30-19:00  
p. Mischura
p. Jekkel
FDU - 1. bc. herci 27.3.2020 13:00 - 14:30 Self-tape - konzultácie
p. Račić Derner FMU - 1.bc. 27.3.2020 13:00 Technické cvičenia
 
p.Žofia Bosáková
FDU - 1. Mgr. 27.3.2020 10:30 - 12:00  Film teória II
FDU - 1. bc. 27.3.2020 13:00 - 14:00 Úvod do doku filmu
FDU - 2. Mgr. 27.3.2020 14:30 - 16:00 Film teória IV
p. Račić Derner FMU - 1. bc. 26.3.2020 13:00 - technická príprava
p. Timko FDU - 3.r. herectvo 26.3.2020 13:30 – 15:00 Herecké techniky – expresionistické herectvo;  opakovanie – sumarizácia z dejín divadla – slovenské profesionálne divadlo v 70. a 80. rokoch 20. storočia
FDU - 1.r. herectvo,  dramaturgia a réžia 26.3.2020 12:15 -13:30 Carlo Goldoni: Vejár, analýza videnej inscenácie, prednáška z dejín svetového divadla – divadlo vo Francúzsku, francúzsky klasicizmus – Corneille, Racine, Molière
FDU - 2.r. herectvo,  dramaturgia a réžia 26.3.2020 11:00-12:00 Goldoniho: Vejár, analýza inscenácie, expresionistické herectvo
p. Timko FDU - 5.r. herectvo 25.3.2020 17:30 - 19:00 Goldoniho Vejár; preberanie jednotlivých tém k štátnicovým otázkam
p. Račić Derner FMU - bc. 25.3.2020 13:00 - technické cvičenia
študentka
NIcol Hochholzerová
FVU 25.3.2020 10:00 - 11:45 TEXTTÚRA – workshop je zameraný na objasnenie základov písania umeleckého textu formou prednášky a kreatívnych cvičení
p.Králik  FMU  25.3.2020 9:00-11:00  Kompozičné techniky 
Račić Derner 3.r. FMU bc. 24.3.2020 13:00 - bakalársky koncert
študentka
NIcol Hochholzerová
FVU 24.3.2020 10:00 - 11:45 TEXTTÚRA – Diskusia o vypracovaných zadaniach, spätná väzba pre účastníkov workshopu
p.Špilák skladatelia FMU 24.3.2020 10:00 - 11:30 Kompozícia
p. Mischura
p. Jekkel
1. ročník herci
(uzavretá skupina)
23.3.2020 13:00 - 14:30 Self-tape
p.Račić Derner bakalári FMU 23.2.2020 12:45 - technická príprava
p. Brna  1.ročník FVU 23.3.2020 9:00 - 10:30 Románske umenie (Sochárstvo, Maliarstvo a Úžitkové formy umenia)
p. Brna  2.ročník FVU 23.3.2020 10:45 - 13:15 Estetika (Friedrich Nietzsche)
Dejiny umenia (Umenie 19. storočia - Postimpresionizmus)
p. Brna  3.ročník FVU  23.3.2020  14:00 - 15:30  Umenie moderny na Slovensku
(Radikálna moderna - Fulla a Galanda - Súkromné listy) 
p. Špilák 1. - 2.ročník FMU dirigenti 18.3.2020 11:00 - 11:45 Základy kompozicie- analýza a korekcia predloženych skladieb
p.Račić Derner 1. ročník  bc. FMU 18.3.2020 13:00 - technické cvičenia
p. Mischura 1. ročník herci 17.3.2020 13:00 - 14:30 Mindset
p.Račić Derner 1. ročník FMU 16.3.2020  14:00 technické cvičenia
p.Račić Derner 3. ročník FMU 16.3.2020 13:00-14:00 bakalársky koncert
p. Brna  1.ročník FVU  16.3.2020   9:00 - 10:30 Umenie stredoveku - Románske umenie 
p. Brna  2.ročník FVU  16.3.2020 10:45 - 13:15 Estetika - Arthur Schopenhauer
Umenie 19. stor. - Impresionizmus 
p. Brna  3.ročník FVU  16.3.2020 14:00 - 15:30 Umenie moderny na Slovensku
- Bazovský, Alexy, Palugyay 

Aktuálne prednášky