Informácie

Vzdelávacia činnosť

Základné informácie o štúdiu na Akadémii umení

Podrobné informácie o štúdiu aktuálne pre akademický rok 2016/2017

Aktuálnne študijné plány, informačné listy a študijné predpisy pre akreditované študiné programy poskytované na fakultách Akadémie umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení

Fakulta múzických umení

Fakulta výtvarných umení

Dôležité odkazy na ďaľšie informácie: