Študenti

Doplňujúce pedagogické štúdium

FMU AU má do 31.8.2021 akreditované Doplnkové pedagogické štúdium pre študentov a absolventov umeleckých škôl v študijnom odbore Hudobné umenie v znení:

DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Kompozícia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Interpretačné umenie na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

DPŠ v dennej a externej forme pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Interpretačné umenie na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov na strednej škole a základnej umeleckej škole.

Denná aj externá forma DPŠ sa pre oba ŠP sa realizuje v rozsahu 200 hodín, v trvaní 2 rokoch.
Obsahom DPŠ sú tri moduly:
Modul: Pedagogicko-psychologický 90 hodín
Modul: Odborovo-didaktický 50 hodín
pedagogická prax 40 hodín praxe
Modul: predmetovo-odborový 20 hodín

Študent po absolvovaní DPŠ pre ŠP Kompozícia, získava spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti: učiteľa kompozície a hudobno-teoretických predmetov na ZUŠ, stredných školách a konzervatóriách.

Študent po absolvovaní DPŠ pre ŠP Interpretačné umenie, získava spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti: učiteľa hudobných a hudobno-teoretických predmetov na ZUŠ, stredných školách a konzervatóriách.

Bližšie informácie na: https://fmu.aku.sk/studium/doplujuce-pedagogicke-tudium.html