Študenti

Študentské pôžičky

loga spf

Študentský pôžičkový fond je neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl, ktorý sa riadi zákonom č. 200/1997 o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov.

Kto môže požiadať o pôžičku?

Študentský pôžičkový fond je určený pre vysokoškolákov prvého vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme štúdia študujúcich na vysokej škole v SR, zahraničnej vysokej škole a študenta v postavení zahraničného Slováka, študujúceho v SR.

Koľko? Možnosť voľby

Záujemca má možnosť požiadať  na príslušný akademický rok pôžičku vo výške od 332 Eur - 1328 Eur. Bližšie informácie nájdete :

Kontakt

Študentský pôžičkový fond
Panenská 29
811 03 Bratislava 1
02/59104204, 02/59104208
www.spf.sk