Uchádzači

Prihlášky na štúdium

Uchádzač o štúdium na Akadémiu umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Prihlášky je možné podávať
  • v elektronickej forme - sprístupnená podľa termínov podania prihlášok na fakultách AU
  • v písomnej forme

Elektronická forma

 
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke:
 
uchádzač:
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

Návod na vyplnenie elektronickej návratky

 

Písomná forma

 
Tlačivá sú dostupné v predajnej sieti tlačív alebo vo vybraných papiernictvách (ŠEVT a pod.).