Uchádzači

Štatistika uchádzačov Akadémie umení

Štatistický prehľad o PK na vysoké školy SR - Priebežný stav k 31.5. a za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roku sú zverejnené na webovom sídle CVTI SR (Centrum vedecko - technických informácií SR).