Uchádzači

Študijné odbory a akreditované študijné programy

Akadémia umení v Banskej Bystrici zabezpečuje na svojich fakultách štúdium v akreditovaných študijných odboroch nasledovne:
 

Fakulta dramatických umení

2.2.4 Divadelné umenie
2.2.5 Filmové umenie a multimédiá

Fakulta múzických umení

2.2.3 Hudobné umenie

Fakulta výtvarných umení

2.2.1 Výtvarné umenie

Akadémia umení v Banskej Bystrici zabezpečuje na svojich fakultách štúdium v akreditovaných študijných programoch nasledovne: