Akademické a samosprávne orgány

Umelecká a vedecká rada AU

Zloženie Umeleckej a vedeckej rady

 
Predseda prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
   
Interní členovia
prof. Eva Blahová – FMU AU BB
  doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. – FMU AU BB
  Dr. h. c. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. – FMU AU BB
  PaedDr. Peter Vítko - FVU AU BB
  doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – FDU AU BB
  prof. Mgr. Jan Gogola – FDU AU BB
  prof. Ľudovít Hološka, akademický maliar – FVU AU BB
  prof. Boris Jirků, akademický maliar – FVU AU BB
  doc. Igor Benca, akademický maliar – FVU AU BB
  doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. – FDU AU BB
  doc. PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. – FMU AU BB
  prof. MgA. Jan Vedral, PhD. – FDU AU BB
  doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek – FDU AU BB
  prof. PeadDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - FMU AU BB
   
Externí členovia
doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD. - PF UK Bratislava
  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor UMB B. Bystrica
  prof. Ján Kudlička, akademický maliar, ArtD. – PF KU Ružomberok
  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor TU Zvolen
  prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. - FF UKF Nitra
  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor KU Ružomberok
  prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – Centrum vied o umení SAV Bratislava
  prof. Jozef Podhoranský – VŠMU Bratislava

Dokumenty

 
Dokumenty umeleckej a vedeckej rady