Akademické a samosprávne orgány

Umelecká a vedecká rada AU

Zloženie Umeleckej a vedeckej rady

 
Predseda prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – FVU AU BB
   
Interní členovia
doc.Štefan Balazs, ArtD., akademický maliar – FVU AU BB
  doc. Igor Benca, akademický maliar – FVU AU BB
  prof. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. – FMU AU BB
  prof. Miroslav Brooš, akademický maliar – FVU AU BB
  doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. – FMU AU BB
  doc. Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. – FVU AU BB
  doc. Miroslav Nicz, akademický maliar – FVU AU BB
  prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – FDU AU BB
  doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – FMU AU BB
  doc. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., ArtD. – dekan FMU AU BB
  prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. – FMU AU BB
  doc. Ľubomír Viluda, ArtD. – FDU AU BB
  doc. Mgr. art. František Výrostko – FDU AU BB
  doc. Vladimír Štric – FDU AU BB
   
Externí členovia
prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD – PF UK Bratislava
  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor KU Ružomberok
  doc. Mária Heinzová, ArtD. – rektorka VŠMU Bratislava
  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor UMB B. Bystrica
  doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. – rektorka VŠVU Bratislava
  Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. – rektor TU Zvolen
  prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. – Katedra dizajnu TU Košice
   

Dokumenty