Akademické a samosprávne orgány

Umelecká a vedecká rada AU

Zloženie Umeleckej a vedeckej rady

 
Predseda prof. PeadDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor AU BB
   
Interní členovia
prof. Eva Blahová – FMU AU BB
  doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. – FMU AU BB
  prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. – FMU AU BB
  prof. Jozef Podhoranský – FMU AU BB
  doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – FDU AU BB
  prof. Mgr. Jan Gogola – FDU AU BB
  prof. Ľudovít Hološka, akad. maliar – FVU AU BB
  prof. Boris Jirků, akad. maliar – FVU AU BB
  doc. Igor Benca, akad. maliar – FVU AU BB
  doc. Juraj Sapara, akad. sochár – FVU AU BB
  doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. – FDU AU BB
  doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. – FMU AU BB
  prof. MgA. Jan Vedral, PhD. – FDU AU BB
   
Externí členovia
doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD. - UK PF Bratislava, výtvarné umenie
  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor UMB B. Bystrica
  prof. Ján Kudlička, akad. maliar, ArtD. – PF KU Ružomberok, voľné výtvarné umenie
  prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. – rektor TU Zvolen
  prof. PaedDr. Bernard Gagaj, CSc. - FF UKF Nitra, hudobné umenie
  doc. Ing. Jaroslav Demko, Csc. – rektor KU Ružomberok
  prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. – Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Bratislava

Dokumenty

 
Dokumenty umeleckej a vedeckej rady