Aktuality

SAM SHEPARD: MÁMENIE MYSLE

Už 30. mája o 19:00 vo Veľkom štúdiu Divadla AU

Sme si tak blízki, ale zároveň tak vzdialení. Je medzi tradicionalizmom a modernizmom naozaj taký veľký rozdiel? Čo ich dokáže spájať, a čo ich rozlišuje? Dokáže jeden druhého zahubiť? Mámenie mysle je zrkadlom krízy súčasnej spoločnosti a otvára témy, o ktorých by sa podľa mnohých z nás nemuselo diskutovať. Keď sa vymaníme z područia stereotypu a urobíme krok vpred za svojimi túžbami, znamená to, že sme zachránení? Ako zložitý je tento svet? A ako zložití sme my?

TVORIVÝ TÍM
Preklad: Ľubica Krénová
Úprava, dramaturgia a réžia: Jaroslav Voľanský
Jazyková úprava: Veronika Nováková, Michaela Urbaňáková
Scéna, kostýmy a svetelný dizajn: Jaroslav Daubrava, Jaroslav Voľanský
Zvukový dizajn: Juraj Mišík
Hudba: Peter Dekrét
Spev: Tereza Gerzaničová, Martin Rafaj

Produkcia: Jana Ovšonková

ÚČINKUJÚ
František Mikuš, Lukáš Frankovič, Slávka Sedlačková, Richard Galdun, Monika Timočková, Andrea Süttöová, Lukáš Kečkeš, Kristína Majerničková, Peter Dekrét, Tereza Gerzaničová, Martin Rafaj

Vstupenky: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  +421908669932
→ Facebook event
Projekt a jeho výstupy boli podporené z inštitucionálnych zdrojov na podporu rozvoja umeleckej, vedeckej a publikačnej činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici.Memorandum o spolupráci so Záhradou – CNK, n. o.

Po dlhoročnej spolupráci so Záhradou – Centrom nezávislej kultúry, n. o., sme včera aj formálne podpísali memorandum o spolupráci. Multižánrový priestor súčasného umeleckého prejavu je od jeho vzniku otvoreným priestorom na prezentáciu tvorby aj študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici. Touto cestou sa chceme Záhrade CNK tiež poďakovať za nekonvenčný, nadštandardný a profesionálny prístup, ktorý s Akadémiou udržiava.
Tešíme sa na ďalšie spolupráce a spolutvorbu. 

Podpis memoranda o spolupráci so Záhradou – Centrom nezávislej kultúry, n. o.
26.05.2022 sa na pôde AU BB uzatvorila ďalšia spolupráca

Akadémia umení v BB
za Akadémiu umení v Banskej Bystrici
rektor prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n. o
za Záhradu CNK, n. o.
riaditeľ, projektový manažér, dramaturg, Mgr. Milan Zvada, MA, ArtD.
Strany Memoranda sa dohodli na vzájomnej spolupráci v nasledovných oblastiach spoločného záujmu:

  • poskytovanie všestrannej podpory formou využívania umeleckého potenciálu v nastavených oblastiach záujmu, ako aj rôznymi inými priamymi a nepriamymi formami pomoci; podpory
  • podpora vzniku nových spoluprác v programovej oblasti : podujatia, festivaly, projekty, kultúrno-umelecké aktivity
  • rozvoj umeleckého, tvorivého potenciálu študentov, absolventov Akadémie umení, absolvovanie praxe pre študentov Akadémie umení v profesionálnom divadle. / Fakulta dramatických umení, Fakulta múzických umení, Fakulta výtvarných umení./ Aktívna spolupráca za účelom prirodzeného prechodu študentov od štúdia do praxe.
  • efektívne využívanie ľudského potenciálu odborníkov pôsobiacich v obidvoch inštitúciách.

→ Fotoreport

26.5.2022 podpis memoranda zahrada cnk foto gabriela birosova 4

Na fotke sú z zľava:
→ prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

→ Mgr. Milan Zvada, MA, ArtD.
Riaditeľ Záhrady CNK, n. o.

→ Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy Akadémie umení v Banskej Bystrici