Aktuality

Forum per tasti 2018

Medzinárodný festival klavírneho umenia Forum per tasti sa koná na pôde Akadémie umení po 11-krát.V rámci festivalu sa okrem koncertov a prednášok v pravidelných 3-ročných intervaloch striedajú majstrovské klavírne kurzy, národná a medzinárodná súťaž. 

forum per pasti FULL