Aktuality

Voľba kandidáta na funkciu rektora

Voľba kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici 17.12.2019 o 11.00 hod., Divadelné štúdio FDU AU
Dokument PDF