Aktuality

KORONAVÍRUS - ROZHODNUTIA, OPATRENIA, OZNAMY

corona

Vážení naši kolegovia, pedagógovia, zamestnanci a študenti.
Touto cestou vás prosíme, aby ste naďalej rešpektovali opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a MŠVVaŠ SR.
https://www.minedu.sk/data/att/15972.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/15971.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/15974.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/15927.pdf

Všetky nariadenia rektora AU BB ostávajú v platnosti do odvolania mimoriadnej situácie.

Vedenie Akadémie umení pozorne monitoruje aktuálnu situáciu na SR a následne reaguje na všetky odporúčania ministerstiev SR.

V týchto dňoch si všetci želáme jedno spoločné: zdravie a zvládnutie mimoriadnej situácie s minimálnymi dopadmi na ľudské zdravie. Veríme, že sa nám spoločne podarí situáciu zvládnuť a čoskoro sa vidíme na pôde našej akadémie.

S pozdravom vedenie Akadémie umení

Vedenie Akadémie umení, Banská Bystrica
Aktualizované: 29. 05. 2020

Dôležité informácie k situácii

Ministerstvo vnútra SR
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mv-sr-k-vyhlaseniu-krizovej-situacie-v-suvislosti-s-koronavirusom

Úrad verejného zdravotníctva SR
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Informácie o KORONAVÍRUSE COVID-19

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
https://www.minedu.sk/usmernenia-k-sireniu-koronavirusu/

Aktuality Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR

Prehľad ponúk IT firiem, ktoré sa rozhodli pomôcť v súčasnej situácii aj so zabezpečením dištančného vzdelávania, nájdete na tejto stránke - https://www.slovensko.sk/sk/it-firmy-pomozte-slovensku.
https://www.minedu.sk/mimoriadna-videokonferencia-ministrov-skolstva-krajin-eu-k-sireniu-koronavirusu/
https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/