Aktuality

NOVÁ VIZUÁLNA IDENTITA AKADÉMIE UMENÍ

NOVÁ VIZUÁLNA IDENTITA AKADÉMIE UMENÍ


Príprava novej ucelenej koncepcie vizuálnej identity Akadémie umení v plnom

prúde
V letných mesiacoch pracovný tím Akadémie umení pracuje na koncepcii

vizuálnej identity, ktorú bude naša vysoká škola uplatňovať v digitálnej i

printovej forme komunikácie od nového akademického roka 2020/2021.


Čo nová vizuálna identita AU BB zahŕňa?


- zjednotenie vizuálnej stránky Akadémie umení
- facelifting návrhu logotypu
- ustálenie farebnosti logotypu AU a fakúlt AU
- typografia

- dizajn manuál vo formáte PDF dokumentu


Pracovná skupina:
prof. MgA. Michal Murin, ArtD.
doc. Igor Benca, akad. mal.
Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
PaedDr. Peter Vítko,
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD.
Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.