Aktuality

Klíma ťa potrebuje

Vážená akademická a študentská obec,

oslovujeme Vás v mene iniciatívy Klíma ťa potrebuje, ktorá v uplynulých dňoch spustila rovnomennú petíciu za riešenie klimatickej krízy na Slovensku. Za prvé dni sa nám podarilo pod naše požiadavky vyzbierať 46 000 podpisov občaniek a občanov Slovenska.

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc.

Vysoké školy vždy v novodobej histórii stáli na strane pozitívnej spoločenskej zmeny. Ako vedecké inštitúcie boli nositeľmi vedeckého poznania a spoločenského, technologického alebo filozofického pokroku. Vedci na celom svete sa dnes zhodujú, že ak ľudstvo nezačne urýchlene konať v boji proti klimatickej zmene, čakajú ľudstvo nedozerné environmentálne, ekonomické, sociálne aj politické dôsledky.

Cieľom našej petície je vyzvať slovenskú politickú reprezentáciu, aby klimatickú krízu a jej riešenie zaradili medzi najvýznamnejšie štátne priority. Petíciou Klíma ťa potrebuje žiadame Národnú radu SR, aby vyhlásila klimatickú núdzu a zaviazala vládu, aby podriadila prípravu štátnych politík, projektov aj legislatívy cieľom Parížskej dohody, ktorej je Slovenská republika signatárom. Zároveň chceme, aby NR SR zaviazala vládu na vypracovanie stratégie uhlíkovej neutrality a zároveň, aby sa slovenská vláda prihlásila k sprísneným klimatickým cieľom, ktoré navrhne Európska únia.

Podrobnosti o petícií aj jej signatároch nájdete na webe www.klimatapotrebuje.sk alebo na priamom linku www.peticie.com/za_klimu.

Radi by sme vás pozvali, aby ste sa k našej výzve a petícii pripojili.

Jednou z možností je deklaratívne sa pridať k podporovateľom petície. V odpovedi na tento mail sa prihlásite k podpore petície Klíma ťa potrebuje, aby sme vás mohli uviesť v tlačových správach a výstupoch ako podporujúcu inštitúciu.

Druhou a oveľa dôležitejšou je praktická podpora petície. Prostredníctvom vašich komunikačných kanálov – webu, newslettru, sociálnych sietí, vyzvete vašich študentov, zamestnancov aj spolupracovníkov, aby svojim podpisom podporili petíciu Klíma ťa potrebuje a poskytnete im link na petíciu.

Pandémia koronavírusu a plánovaná obnova zo strany Európskej únie, v rámci ktorej Slovensko získalo miliardy eur, nám dávajú šancu zásadným spôsobom zmeniť našu ekonomiku, spoločnosť aj prístup k životnému prostrediu. Politické rozhodnutia budú v najbližších mesiacoch pre riešenie klimatickej krízy absolútne kľúčové, avšak ani tie sa nezaobídu bez silnej podpory akademickej obce.

Najbližšie desaťročie rozhodne, na akej planéte a v akej krajine budeme žiť my a najmä naše deti. Zachráňme pre ne šancu na budúcnosť.

Ďakujeme za Váš čas a prípadnú podporu.
S úctou
Tím iniciatívy Klíma ťa potrebuje

Michal Sabo, moderátor a greenfluencer
Marta Fandlová, iniciatíva Mladí za klímu
Jakub Hrbáň, Fridays for future Slovensko
Zuzana Dutková, zakladateľka iniciatívy Platforma Udržateľnosti
Natália Pažická, zakladateľka občianskeho združenia #everyindividualmatters
Jakub Filo, novinár a spisovateľ