Aktuality

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci .
Dňa 24.11.2020 rektor Akadémie umení prof.MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. podpísal memorandum o spolupráci s predstaviteľmi strategických organizácií podieľajúcich sa na príprave a realizácií EHMK.
Memorandum podpísali predstavitelia:


Mesta Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Akadémia umení v Banskej Bystrici a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.


Hlavným cieľom spolupráce je vo vzájomnej koordinácií a za podmienok rámcovo upravených memorandom: Príprava a realizácia projektu Banská Bystrica- Európske hlavné mesto kultúry.


Memorandum o spolupráci a naplnenie cieľov bude mať nesporný pozitívny vplyv na rozvoj mesta a regiónu, a to najmä z pohľadu rozvoja lokálnej ekonomiky, kreatívneho priemyslu, kultúry, edukácie, infraštruktúry a cestovného ruchu.