Aktuality

Víťazi 100 rokov divadla

„100 rokov divadla očami detí – osobnosti a významné momenty slovenského profesionálneho divadla“


Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja realizovala celoslovenský projekt – výtvarnú súťaž stredných a základných umeleckých škôl k vyhláseniu Roku slovenského divadla 2020.
Prihlásilo sa 19 umeleckých škôl s celkovým počtom 116 prác. Vek prihlásených súťažiacich bol od 5 rokov detí z prípravky, až po 19 ročných študentov.
Hodnotiaca komisia bola zostavená z odborníkov výtvarného a dramatického umenia a predsedal jej akademický maliar Ľudovít Hološka.
V stredu 2. decembra 2020 vyhodnotili víťazné práce divadelný režisér a pedagóg doc. Matúš Oľha, fotograf Kvetoslav Šakový, vedúci odboru kultúry BBSK Mgr. Peter Černek, marketingové pracovníčky Europa Shopping Center Banská Bystrica Ing. Jana Seleštianska a Mgr. art. Linda Luptáková.
Ocenených víťazov Vám predstavíme pripravovanou výstavou v mesiaci január 2021 v priestoroch Europa Shopping Center Banská Bystrica.
Viac z výstavy a ocenených prác na www.aku.sk a facebookovej stránke Divadlo Akadémie Umení


VÍŤAZI
I. kategória


Ivona Bombová, ZUŠ Revúca
Ellka Mihočková, SZUŠ Lučenec
Michala Palatášová, ZUŠ S. Ľubovňa


II. kategória


Šimon Mináč
Sarah Hreščáková
Severín Kováč všetci z SŠUP filmová Košice


GRATULUJEME

Spracovala Holécyová Marta 3.12.2020

obr1

obr2

obr3

obr4

obr5

obr6

obr7