Aktuality

Usmernenia súvisiace s mimoriadnou situáciou

USMERNENIE Akadémie umení v Banskej Bystrici súvisiace s mimoriadnou situáciou.


V súvislosti s prijatím uznesenia vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31. decembra 2020 (ďalej len „uznesenie vlády“) s ohľadom na zhoršovanie sa epidemiologickej situácie na Slovensku, v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov a študentov Akadémie umení naďalej pokračuje núdzový režim s maximálnym obmedzením pohybu osôb. •

Vyučovací proces na fakultách AU prebieha výlučne


DIŠTANČNOU METÓDOU VÝUČBY


• Formy ukončenia semestra predmetov je v kompetencií vedenia fakúlt
• Odporúča sa aj naďalej komunikácia študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi realizovať elektronickou formou alebo telefonicky
• Všetky hromadné podujatia (kultúrne, spoločenské a iné) organizované v priestoroch Akadémie umení sú zrušené do odvolania