Aktuality

Slovenská rektorská konferencia obhajuje akademickú samosprávu.:

 
Dňa 4. februára 2021 sa konalo 96. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie.
Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl a univerzít  dištančne rokovali aj o  závažných legislatívnych zmenách v oblasti vysokého školstva,
ktoré sú pripravované bez doterajšej účasti orgánov reprezentácie vysokých škôl.
Podporili zachovanie Vedeckej grantovej agentúry VEGA a diskutovali o možnosti a podmienkach návratu k prezenčnej výučbe na vysokých školách
za dodržania určených protiepidemických opatrení. SRK schválila nomináciu popredného slovenského jazykovedca profesora Vladimíra Patráša
za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.