Aktuality

Študentský prieskum SR

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o účasti študentov I a II. stupňa na celoslovenskom prieskume študentskej spokojnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo - Akademická štvrťhodinka.


Prieskum mapuje pohľady vysokoškolákov na ich vzdelávanie a zistenia budú k dispozícií vysokým školám, aby s nimi mohli ďalej pracovať a vzdelávanie zlepšovať. Hlas študentov tak môže mať reálny dopad na zlepšovanie kvality vzdelávania, vysokoškolského prostredia, ale aj systémové zmeny v školstve. Informácie k realizácií prieskumu


• Z hľadiska spoľahlivosti zberu dát je kľúčové, aby sa zapojilo čo najviac študentov a vyplnilo dotazník cez unikátny e-mailový odkaz, ktorý nájdu v školskej e-mailovej schránke, zvýši to jeho výpovednú hodnotu a presnosť prieskumu.
• V týchto dňoch im unikátne odkazy rozposielame.
• Unikátne odkazy na dotazník dostanú študenti do školského, alebo súkromného e-mailu. o Pripravili sme pre vás aj balíček „social media“ postov, ak sociálne médiá používate
Podnety od študentov budú k dispozícii vysokým školám a jedným z podkladov pri posudzovaní kvality vzdelávania na VŠ v rámci akreditácie. Akreditačná agentúra bude sledovať, ako vysoká škola pracuje so spätnou väzbou od študentov.
• Dozviete sa výsledky. Výsledky prieskumu budeme verejne komunikovať v júni. Dozviete sa, ako dopadla vaša aj ostatné školy.
• Anonymita. Všetky odpovede sú dôverné a anonymizované. Študenti sa nemusia báť postihu za kritický názor.
• Odmeny. Okrem dobrého pocitu všetci študenti získajú odmenu a vyžrebovaní šťastlivci aj ďalšie zaujímavé vecné ceny.
• Trvá iba 15 min. Vyplnenie dotazníka zaberie typicky štvrť hodiny.


Preto sme ho nazvali Akademická štvrťhodinka. Čas na vyplnenie dotazníka je do 30. mája 2021. Viac informácií nájdete na prieskum.saavs.sk.


Za pomoc Vám veľmi pekne ďakujeme a v prípade otázok sme Vám plne k dispozícii. Tím Akademickej štvrťhodinky Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.