Aktuality

Príkaz rektora 2-21

  •  Príkaz Rektora 2/2021 platný od 10.05.2021.
  • Uvoľnenie opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia vírusu Covid-19 na Akadémii umeni v BB.
  • Ruší sa Príkaz rektora č. 1/2021 zo dňa 19.1.2021 a Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 1/2021 v celom rozsahu.