Aktuality

Pracovná skupina SAAVŠ na pôde AU BB, FVU

→ Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD. - prodekan pre UVČaMV, FVU
→ doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal. - osoba zodpovedná za študijný program FVU, predseda AS AU BB

IMG 9072 1 IMG 9076 1 IMG 9083 1 IMG 9087 1 IMG 9088 1 IMG 9089 1 IMG 9098 1 IMG 9101 1 IMG 9106 1 IMG 9108 1 IMG 9110 1 IMG 9113 1 IMG 9118 1 IMG 9121 1 IMG 9123 1 IMG 9126 1 IMG 9131 1 IMG 9132 1 IMG 9134 1 IMG 9141 1 IMG 9144 1 IMG 9146 1 IMG 9148 1 IMG 9149 1 IMG 9152 1 IMG 9154 1 IMG 9157 1 IMG 9163 1 IMG 9165 1 IMG 9166 1