Aktuality

Otvorenie výstavy 17.9.2021 o 18:00

Pozývame na otvorenie výstavy 17.9.2021 o 18:00

NASTUPISTE 1 12 promo
Fb event

Výstava je výstup z umeleckej rezidencie. Umelecká rezidencia Michaely Šuranskej je zameraná na tvoru v priestore Nástupišťa, kde

autorka vytvorí site specific dielo, kde fokus projektu je smerovaný do obrazovo-priestorových

korelácií medzi fyzickým priestorom a priestorom v maľbe. Zámerom rezidencie je vznik procesuálneho diela prepájajúceho dve ideové línie: vizuálnoobsahový prieskum súčasného

verejného priestoru a jeho prepojení na archeologickú lokalitu -osobná archeológia - procesuálny časopriestorový maping ateliérovej činnosti. Ku kontrastným vzťahom súčasného urbánneho/rurálneho prostredia a priestorových odkazov histórie má autorka rozporuplný vzťah.

Na jednej strane je jej osobný záujem o tematiku, na druhej je cieľ poukázať na tienisté stránky spájajúce sa s pojmami história, tradícia (heroizácia, hybridnosť, populizmus, nacionalizmus).

Vizuál: @Matej Lacko

Činnosť Nástupišťa 1-12 celoročne podporil z verejných zdrojov @Fond na podporu umenia.

Vstúpiť môžete

Sme v OTP režime:

Pre vstup do priestoru prosíme všetkých hostí nad ( vrátane ) 12 rokov potvrdenie o negatívnom PCR alebo antigénovom výsledku testu, prekonaní ochorenia alebo o vakcinácii proti ochoreniu COVID-19

V REŽIME OTP SA POVAŽUJE :

  • • osoba plne očkovaná
  • • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym

výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP test alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

  • • osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred viac ako 180 dňami.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na návštevu