Aktuality

Slávnostné odovzdanie Kuzmányho koncertnej siene do užívania Fakulty múzických umení (FMU)

13.10. 2021 sa konalo slávnostné odovzdanie Kuzmányho koncertnej siene
do užívania Fakulty múzických umení. Odovzdanie siene bolo spojené
s koncertom diel Jána Cikkera. Tento rok si pripomíname 100 rokov
od narodenia tohto skladateľa medzinárodného významu, rodáka z Banskej Bystrice.


1
5610111315213141617181111131161171181221241261281282

→ Fotoreport: Gabriela Birošová