Aktuality

Raňajky v Ďatelinke s Pavlínou Fichta Čiernou / 26.10.2021/ 16:00

Diskusný formát katedry IDM

Paulina Fichta Cierna ranajky korekcia

Pavlína Fichta Čierna

Je absolventkou VŠVU v Bratislave, (prof. Vladimíra Popoviča)
Niekoľko rokov pôsobila na VŠVU – Katedra II. a KPF Trnavskej univerzity v Ružomberku, neskôr
v PGU Žilina. V súčasnosti pôsobí na Žilinskej univerzite
Pavlína Fichta Čierna sa venuje oblasti mediálneho umenia a filmu. V roku 2002 získala Cenu Oskára
Čepana (SCCA Bratislava). Programovo sa zameriava na ľudí, ktorí sa vymykajú z rámca akceptovaného väčšinovou
spoločnosťou. Námety čerpá zo svojho okolia. Zaujímajú ju ľudia žijúci v nútenej sociálnej, urbánnej či
inej izolácii ale aj outsideri či výnimoční ľudia. Jej tvorba má interdisciplinárny charakter. Smeruje
najmä k humanitným vedám a alternatívnej terapii. Angažuje sa aj v komunitnej práci.
Vystavuje doma i v zahraničí, jej diela sú zastúpené v zbierkach 
významných inštitúcii.